ในกรณีที่ใช้ windows 7 และไม่สามารถเล่นเว็บไซต์ไฟล์วิดีโอ จาก บราวเซอร์ Google Chrome ได้ ในเว็บห้องเรียนไร้พรมแดน สาเหตุมาจาก ตัวบราวเซอร์อาจเป็นเวอร์ชั้นใหม่ และไม่ได้เล่นไฟล์วิดีโอประเภท HTML5 ได้ ให้ติดตั้ง Plugin สำหรับ Windows Media Player HTML5 Extension for Chrome ตามขั้นตอนดังนี้

1. ดาวน์โหลดส่วนขยายจาก ที่นี่ โดยใช้คลิกขวาและเลือก "Save Link As ... " หรือจะคลิกโหลดโดยตรงแล้วบันทึกไว้ในเครื่อง

2. เมื่อดาวน์โหลดด้วย Chrome เสร็จ จะปรากฎไฟล์ดาวนโหลดด้านล่าง ดังรูป

3. ใน Chrome เลือกเมนูเครื่องมือ (Tools) แล้วเลือก ส่วนขยาย (Extensions) ดังรูป

4. คลิกช่อง "ผู้พัฒนาโหมด" (Developer mode)

5. ลากและวางไฟล์นามสกุล (คัดลอกในขั้นตอนที่ 1) ในหน้าส่วนขยายใน Chrome Chrome โปรแกรมจะให้ติดตั้งส่วนขยาย

6. เมื่อติดตั้งเสร็จจะปรากฎ ดังรูป และสามารถเปิดไฟล์วิดีโอ จากเว็บห้องเรียนไร้พรมแดน ผ่านบราวเซอร์ Ghrome ได้แล้วครับ

 

บทความโดย: ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี
Update: Sunday, 24-Aug-2014 2:12 PM